Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások

Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások
Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások
-6%
1 490 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára. 1 398 Ft
A Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére elsősorban a diákok írásbeli nyelvhasználatát, helyesírását formálja, segíti annak ellenőrzését. A kiadványban az alábbi ismeretkörök szerepelnek: _x000D_
_x000D_
a) A szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódó alapvető helyesírási szabályok: a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány, az egyszerűsítés elvének megismerése, tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. _x000D_
_x000D_
b) A szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok megismerése. _x000D_
_x000D_
c) A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló használatának kialakítása. _x000D_
_x000D_
d) A tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alapjainak megismerése, a tulajdonnevek helyesírása; a tulajdonnevekből képzett melléknevek helyesírásának egyszerűbb esetei. _x000D_
_x000D_
e) Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, irányultságának a kifejezésében. _x000D_
_x000D_
f) A megismert helyesírási esetek felismerése az írott szöveg megértésének folyamatában és tudatos alkalmazásuk a szövegalkotás során. _x000D_
_x000D_
A gyakorlatok típusai igen változatosak. A hiányos szavak, mondatok, szövegek kiegészítésétől a szóalkotáson, szóelemzésen át egészen a játékos fejtörőkig és közmondásokig találhatunk érdekes feladatokat. Minden fejezet végén áll egy Tudáspróba, mely kiváló eszköze az önellenőrzésnek. _x000D_
_x000D_
Ajánljuk a diákoknak, szülőknek, tanároknak egyaránt, hiszen mind az iskolai, mind az otthoni, egyéni munkához hasznos segítséget nyújt. _x000D_
_x000D_
Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek sorozat 13. tagja.
H. Tóth István